Gửi Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta | Hoài Hưng

WOIM Radio 29 - Gửi Tuổi Thanh Xuân Của Chúng TaWOIM Radio 29 - Gửi Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta

“Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.
Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt…
…”

[Reply 1997]

—————
Cảm nhận về: WOIM Radio 29 – Gửi Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta

Hoài Hưng